Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar Innovatie - 2 december 2020

Is de Nederlandse archeologie innovatief genoeg? Werkt het archeologisch kwaliteitssysteem belemmerend of laten we kansen liggen? Dit waren enkele prikkelende vragen tijdens de Velddialogen Archeologie in het kader van het virtuele SIKB Jaarcongres. Deze dialogen nodigden uit tot een vervolg.

In het Webinar ‘Innovatie’ op 2 december wordt dit opgepakt. Onder leiding van moderator Bart Vermeulen, gemeentelijk archeoloog Deventer en lid CCvD Archeologie, wordt ingegaan op zaken als: ‘Werkt het huidige kwaliteitssysteem belemmerend bij het toepassen van innovatie?’ ‘Welke kansrijke innovaties worden onvoldoende ingezet?’ ‘En wat is de rol van de opdrachtgever bij het mogelijk maken van innovatief onderzoek?’
De uitkomsten worden meegegeven aan het CCvD Archeologie en mogelijk andere partners.

Klik hier voor het programma.

Het Webinar start om 11.00 uur en verloopt via Zoom. Aanmelding voor dit (gratis) Webinar is vereist. U kunt zich, tot 27 november, aanmelden door een mail te sturen aan secretariaat@sikb.nl onder vermelding van deelname ‘Webinar Innovatie - 2 december’.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 30, om de interactiviteit te waarborgen.
Deelname telt mee voor registratie in het Actorregister.