Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisdelen en innovatie

Uitwisselen van kennis en ervaringen

Kwaliteit is mensenwerk. Dat vraagt om duidelijke werkafspraken, die we verwerken in richtlijnen en protocollen. Maar ook om KENNIS en KUNDE. Opleiding en het actief uitwisselen van kennis en ervaringen zijn essentieel. Het SIKB-netwerk is daarom op diverse manieren actief met het organiseren van platformbijeenkomsten, cursussen en congressen. De nadruk ligt steeds op de kennis die nodig is voor de praktische uitvoering van werkzaamheden. SIKB organiseert regelmatig Kennis- en Discussiebijeenkomsten. Wil je niets missen, volg ons dan op twitter of de homepage van deze website.

SIKB-jaarcongres

Het jaarlijkse congres voor en door alle betrokkenen bij kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem, water, archeologie, bodembescherming en data-gebruik. Klik hier voor meer informatie over ons SIKB jaarcongres.

Platform Toezicht Bodem

Praktische kennis en uitvoering mbt toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem. KIik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst en voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten. 

Innovatie in proces en techniek

De sector heeft er belang bij dat verbeteringen in de werkprocessen, nieuwe technieken en innovaties kunnen landen in de praktijk. Zonder in te boeten aan kwaliteit.
SIKB faciliteert de implementatie van verbetering van processen en implementatie van technische innovaties in de uitvoering. Dat gebeurt door de prestaties te valideren en door de nieuwe technieken en werkprocessen te beschrijven in richtlijnen. Maar ook door het nemen van initiatieven op terreinen waar daar behoefte aan is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Hiermee zet het SIKB-netwerk zich in om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd. Zie voor meer informatie de notitie Spelregels bij het opnemen van nieuwe technieken bodembescherming.

Examens en BodemBreedAcademie

De Bodembreed academie (Bba) helpt bij het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van opleidingen en trainingen over bodem en ondergrond. De Bba biedt onder meer verschillende cursussen en neemt deel in het landelijk samenwerkingsverband KOBO-HO, waarin hogescholen hun opleidingen Bodem en Ondergrond op elkaar afstemmen. Daarnaast organiseert de Bba ook examens voor deskundig inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen (DI-BV) en voor milieukundig begeleiders.