Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarprogramma

Het jaarprogramma Bodembescherming omvat de werkvelden aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, tanks/ tank(opslag)installaties en werken met IBC-bouwstoffen. In het jaarprogramma zijn voor 2021 de volgende projecten opgenomen:

  • Het afronden van het wijzigingsblad voor AS SIKB 6800;
  • Het afronden van de herziening van protocol 6902;
  • Het afronden van de actualisatie van protocol 6704;
  • Het voorbereiden van de actualisatie van BRL SIKB 7700;
  • Het voorbereiden van de uitbreiding van protocol 6703 met daarin opgenomen de NEN 858 controle-items;
  • Het voorbereiden van het introduceren van de term en criteria aan de onderhoudsverwachting in AS SIKB 6700 en wellicht BRL SIKB 7700.

Verder staat komend jaar in het teken van de implementatie van de Omgevingswet en de impact op het werkveld.

Klik hier voor het volledige jaarprogramma 2021

Gerelateerd