Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma

Het jaarprogramma Bodembescherming omvat de werkvelden aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen, tanks/ tank(opslag)installaties en werken met IBC-bouwstoffen. In het jaarprogramma zijn voor 2022 onder andere de volgende projecten opgenomen:

  • Het in procedure brengen van het wijzigingsblad voor AS SIKB 6800;
  • Het in procedure brengen van de herziening van protocol 6902;
  • Het analyseren van (mogelijke hiaten in) de keten van productie, toepassing en beheer van AEC-bodemas in civiele werken, mede als invulling van het aandachtspunt uit het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021;
  • Het uitvoeren van de validatie en in procedure brengen van protocol 6704;
  • Het afronden en in procedure brengen van de actualisatie van BRL SIKB 7700;
  • Het afronden en in procedure van protocol 6703 met daarin opgenomen de NEN 858 controle-items;
  • Het voorbereiden van het introduceren van de term en criteria aan de onderhoudsverwachting in AS SIKB 6700 en wellicht BRL SIKB 7700;
  • Actualisatie CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming in gang zetten.

Verder staat komend jaar in het teken van de implementatie van de Omgevingswet en de impact op het werkveld.

Klik hier voor het volledige jaarprogramma 2022