Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Mechanisch boren

Mechanische boringen zijn een relatief gemakkelijke manier om in de bodem door te dringen. Ze worden dan ook in toenemende mate uitgevoerd met verschillende doelen, zoals het realiseren van een installatie voor bodemenergie of het doen van geomechanisch onderzoek ter voorbereiding van een bouwproject.

Een mechanische boring kan echter even gemakkelijk schade toebrengen aan het milieu. Dat kan variëren van de directe schade aan de bodem, in de vorm van het gat dat ontstaat, tot het verspreiden van bodemverontreiniging of het mengen van water uit verschillende watervoerende lagen. Er zijn situaties waarbij dit zelfs kan leiden tot aantasting van drinkwater.

Daarom stelt de overheid regels aan het uitvoeren van mechanische boringen. Zo mogen bepaalde typen mechanische boringen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een erkenning afgegeven door de overheid. Voor die erkenning moet een bedrijf in de eerste plaats laten zien dat het die mechanische boringen uitvoert volgens daarvoor gestelde eisen.

Ook aan de overheidstaken zijn regels verbonden.