Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM Tijdelijke bemalingen

De criteria en procedurele aspecten van het beoordelen van aanvragen en meldingen door het waterschap zijn uitgewerkt in de BUM TB (Besluit Uitvoerings Methode Tijdelijke Bemalingen).
De BUM TB heeft tot doel de eenduidigheid en uniformiteit van beoordelen te bevorderen, door het aanreiken van voorschriften en werkwijze van de beoordeling. De BUM TB reikt vanaf de vraag van buiten tot aan het maatwerkvoorschrift bij een melding of de vergunningverlening. De vergunningverlener is de sleutelfiguur en zorgt voor eenduidige verwoording van de indieningsvereisten.