Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Richtlijn voor geo-technisch vooronderzoek

Aanleiding
Een goede uitvoering van een sleufloze techniek kan alleen op basis van een degelijk geo-technisch vooronderzoek. Daar zijn op dit moment wel richtlijnen voor, maar die gaan slechts over specifieke onderdelen of zijn te algemeen geformuleerd. Het ontbreken van een geschikte richtlijn leidt er toe dat dat het bij het toepassen van sleufloze technieken vaak misgaat in het voortraject, vooral bij ontwerp en opstellen bestek.

Doel
De doelstelling van een door SIKB geïnitieerd project is dan ook om te komen tot vastgelegde afspraken over de uitvoering van het geo-technisch onderzoek ter voorbereiding van de uitvoering van een project met een sleufloze techniek.
Het voorbereidend geo-technisch onderzoek zal door het vastleggen van een aantal basisafspraken in de eerste plaats beter, maar ook meer geharmoniseerd worden uitgevoerd.
De verwachting is dat de resultaten ervan daardoor gemakkelijker en eenduidiger zullen worden begrepen door degene die ze zal gebruiken bij de toepassing van de sleufloze techniek, waardoor ook de uitvoering met minder fouten verloopt. De richtlijn moet ook bruikbaar zijn bij complexe projecten waarbij relatief veel partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld het maken van wegkruisingen.

Reikwijdte
De in de richtlijn beschreven aspecten moeten van toepassing zijn op ten minste de volgende typen sleufloze technieken:

  • Horizontale gestuurde boringen (HDD);
  • Open front (avegaar)/gesloten front (buisdoorpersingen);
  • Verdringing (raketboringen);
  • Boogboringen.

Reageer op het ontwerp-protocol
U kunt nu reageren op de ontwerp-versie van dit protocol. De volledige tekst van het ontwerp-protocol kunt u hier vinden. U kunt uw reactie vóór 26 oktober 2018 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl en help ons beheerkosten besparen door daarbij het daartoe ontwikkelde format te gebruiken.

Gerelateerde onderwerpen