Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Archeologie

Ons bodemarchief: zichtbaar en onzichtbaar

Nederland kent verschillende landschappen die voor een rijk en gevarieerd bodemarchief zorgen, zowel op land als onder het wateroppervlak. Vaak liggen deze herinneringen, bestaande uit sporen en vondsten, onzichtbaar onder het maaiveld of onder een wateroppervlak.

Iedere dag worden in Nederland archeologische vondsten gedaan. Regelmatig komen opgravingen regionaal of nationaal in het nieuws. Voor deze verhalen over het verleden bestaat bij het publiek grote belangstelling. De archeoloog onderzoekt deze vondsten en sporen en kan zo het verhaal vertellen over dit vaak ongeschreven deel van onze geschiedenis. 

Daarom vraagt dit van alle betrokkenen een zorgvuldige omgang met de zichtbare en onzichtbare resten uit ons verleden en archeologen vroegtijdig te betrekken bij een project of locatiekeuze. Dit verbetert niet alleen de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van een bouwproject, maar voorkomt ook vertraging in de uitvoering of onnodig hoge kosten.

Kwaliteitszorg archeologisch onderzoek

Ook de kwaliteit van het archeologisch onderzoek zelf is daarbij van het grootste belang. Niet alleen als een maatschappelijk product, maar ook om te komen tot kwalitatieve en wellicht vernieuwende beeldvorming over ons verleden. Alle betrokkenen in het SIKB-netwerk spannen zich daarom in om zowel de kwaliteit van een archeologisch proces, als de inhoudelijke kwaliteit te borgen. De juridische basis daarvoor bestaat uit wet- en regelgeving vanuit het Rijk met daarnaast de gemeente in de rol van bevoegde overheid, via het ruimtelijk traject. Het SIKB-netwerk ondersteunt deze taken met het uitgeven van best practices (KNA-leidraden), kennisbijeenkomsten en normen- en richtlijnen (KNA) voor de archeologische uitvoering. 

Op deze website

Op dit deel van de SIKB-website is daarover alle benodigde informatie te vinden. Bijvoorbeeld de KNA-leidraden voor de beste manier om een bepaald soort onderzoek uit te voeren. Onder normen en richtlijnen zijn de protocollen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn (BRL) te vinden. En deze site biedt veel informatie voor waterbeheerders onder de pagina's Archeologie en Waterbeheer.