Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Modern oorlogserfgoed

De afgelopen jaren vindt steeds meer professioneel archeologisch onderzoek plaats naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de één een logische stap – het is immers onderdeel van ons verleden -, voor de ander een moderne vorm van schatgraverij, want is er wel een wetenschappelijke noodzaak voor? En hoe gaan we om met de belangrijke maatschappelijke component die verbonden is aan dit archeologisch onderzoek naar een beladen, nog vers in het collectief geheugen liggende periode? Ook de uitvoering en afwikkeling van het AMZ-onderzoek brengt bij deze relatief jonge vorm van archeologie problemen met zich mee, onder andere bij het waarderen van vindplaatsen en (de-)selectie, deponering en conservering van vondstmateriaal.

In 2014 is daarom in opdracht van SIKB-CCvD Archeologie een rapport opgesteld. Hierin leest u meer over de geldende wettelijke kaders en hoe met modern oorlogserfgoed kan worden omgegaan in de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 

04-06-2014 Prj 204 Rapport Archeologie van Modern Oorlogserfgoed

04-06-2014 Prj 204 bijlage 11 Rapport De Archeologie van Modern Oorlogserfgoed

Gerelateerde onderwerpen