Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voorkeurformaten

Een archeologisch onderzoek leidt doorgaans tot veel informatie om de onderzoeksvragen op correcte wijze te beantwoorden. Wil je later deze informatie aanvullen of combineren met informatie uit andere onderzoeken voor nadere inzichten? Dan is het handig om de informatie uit het oorspronkelijke onderzoek te hergebruiken. Dat kan als informatie uit onderzoek duurzaam bewaard is. Je hoeft dan het oorspronkelijke onderzoek niet opnieuw uit te voeren.

Om deze reden schrijven BRL en KNA voor, dat informatie duurzaam bewaard moet worden in een e-depot. Een e-depot is een gecertificeerde bewaarplaats voor duurzame opslag van digitale gegevens. In de archeologie wordt veelal DANS aangehouden als e-depot.

DANS heeft voor elk type bestand (databases, tekstdocumenten, gegevensbestanden, opnamen, etc.) een voorkeursformaat gedefinieerd. Voorkeursformaten zijn bestandsformaten waarin internationaal het vertrouwen is dat deze op de langere termijn de beste garanties bieden qua bruikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid voor nieuw of aanvullend onderzoek.
Op grond van (voorgenomen) BRL-bepalingen moeten digitale bestanden in de nabije toekomst voldoen aan de voorkeursformaten van DANS. Dat geldt ook als de informatie bij andere e-depots wordt aangeleverd.

Soms wijzigen voorkeursformaten. DANS zorgt ervoor dat reeds gedeponeerde bestanden voldoen aan nieuwe richtlijnen. Daarnaast biedt zij tijdens de overgangstermijn van 2 jaar ondersteuning bij het archiveren van lopende projecten waarvoor -indien noodzakelijk- de verplichting van deze nieuwe richtlijnen nog niet geldt.

De voorkeursformaten staan op de website van DANS.