Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Logo's en keurmerken

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken naar anderen. Dit kan met het gebruik van een logo van het keurmerk op het geleverde product of drukwerk. SIKB-richtlijnen maken gebruik van verschillende logo's. 

1. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (zonder accreditatie)


Dit logo wordt gebruikt bij richtlijnen die (nog) niet door de Raad voor Accreditatie beoordeeld zijn, onder meer BRL 4000 Archeologie.
Andere beoordelingsrichtlijnen die dit logo gebruiken zijn:

 • certificatie van uitwisselingssoftware bodemgegevens (BRL 0100);
 • certificatie Triade veldwerk (BRL 2300);
 • certificatie bodemenergie-installaties (BRL 11000);
 • certificatie tijdelijke grondwaterbemaling (BRL 12000).


2. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (met accreditatie)

Dit logo wordt gebruikt bij beoordelingsrichtlijnen die beoordeeld zijn door de Raad voor Accreditatie. Na de geplande beoordeling van BRL 4000 door de Raad voor Accreditatie zal dit logo van toepassing zijn op BRL 4000.

Andere beoordelingsrichtlijnen die dit logo gebruiken zijn:

 • certificatie bodembeheer (BRL 1000, BRL 2000, BRL 2100, BRL 6000, BRL 7000,
  BRL 7500);
 • accreditatie bodembeheer (AS 1000, AS 2000, AP04 en AS 3000);
 • certificatie bodembescherming (BRL 7700).


SIKB maakt buiten het werkveld Archeologie bovendien gebruik van onderstaande logo's:

 3. Logo KOMO

Dit logo wordt alleen gebruikt bij de certificatie van grond voor civieltechnische toepassingen (BRL 9335, protocol 9).


4. Logo NL-Bsb

Dit logo wordt gebruikt bij de certificatie voor grondproducten voor milieu-eisen (BRL9335, protocollen 1, 2 en 4). NB dit logo wordt (naar verwachting in 2018) vervangen door het logo dat onder 1 vermeld is.


5. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (inspectie bodembescherming)


Dit logo wordt gebruikt bij:

 • inspectie bodembeschermende voorzieningen (AS 6700);
 • inspectie van ondergrondse opslagtanks (AS 6800);
 • Inspectie Werk met IBC-bouwstof (AS 6900).

Gerelateerde onderwerpen