Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Erkend en gecertificeerd

Gecertificeerde bedrijven per protocol

Protocol (klik voor richtlijn) Bedrijven (klik voor instelling)
BRL K903 - Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallatieswebsite certificerende instelling
AS 6700 - Inspectie bodembeschermende voorzieningen
AS 6700 - 6701 - Visuele inspectie vloeistofdichtheidwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 - Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 - Hydrologische meting vloeistofdichtheidwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 - Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6711 - Visuele inspectie en controle minerale lagen
AS 6700 - 6711 - Visuele inspectie en controle minerale lagenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - Controle en herkeuring Tank (Opslag) Installaties
AS 6800 - 6801 - Kathodische beschermingwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6802 - WBM-controlewebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6803 - Aarding en Potentiaalvereffeningwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6811 - Herkeuring tank(opslag)installatieswebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - Inspectie Werk met IBC-bouwstof
AS 6900 - 6901 - Inspectie bij aanleg IBC-werkwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6902 - Controle staat van het IBC-werkwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening
BRL 7700 - 7701 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementenwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7702 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van betonwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7703 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaalwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7704 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaagwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7711 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichtingwebsite Rijkswaterstaat Leefomgeving
Richtlijn 7900 - Aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector
CAV Argotheek (Wieringerwerf)
CNBkwaliteit+ (Lisse)
Fa Konijn Loonbedrijf (Julianadorp)
Fa Sneekes & Zn (Schagerbrug)
HLB bv (Wijster)
Jo Vermaire & zoon (Breezand)
Maatschap Muntjewerf (Anna Paulowna)
Quality Services BV (Bennekom)
Rood Radar Tracing Services (Dronten)
Syngenta (Meerdere vestigingen)