Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkend en gecertificeerd

Gecertificeerde bedrijven per protocol

Protocol Bedrijven (klik voor instelling)
BRL K903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallatieslijst van gecertificeerde installateurs K903
AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen 
AS 6700 - 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheidregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6700 - 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 Controle en herkeuring Tank (Opslag) Installaties 
AS 6800 - 6801 Kathodische beschermingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6802 WBM-controleregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6803 Aarding en Potentiaalvereffeningregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6800 - 6811 Herkeuring tank(opslag)installatiesregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstofregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 6900 - 6902 Controle staat van het IBC-werkregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
BRL 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van betonregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7703 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaalregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaagregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichtingregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7800 Tankinstallatiesregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
Richtlijn 7900 Aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensectorregistratie via SIKB