Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Bijzondere categorieën IBC-werken

Werken met IBC-bouwstoffen die voor 1 januari 2013 zijn aangelegd vallen buiten het bovenstaande beleid en buiten de reikwijdte van de AS 6900.

Het gaat dan om de volgende typen werken:

  • Werken met IBC-bouwstof die conform de Regeling Bodemkwaliteit, maar voor 1 januari 2015 zijn aangelegd
  • Werken met Categorie 2 bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit)
  • Werken met bijzondere categorie bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit). Dit zijn verschillende typen asfaltgranulaat (TAGRAC, TAGREC en TFRAC) en AVI-bodemas dat niet in categorie 2 valt
  • Werken die onder de werking van het IPO-Interimbeleid zijn aangelegd

SIKB onderzoekt in 2016 - 2017 de mogelijkheid om een deel van deze bijzondere categorieën in de AS 6900 op te nemen.

Gerelateerde onderwerpen