Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijnen

Op het inspecteren van Werken met IBC-bouwstoffen is de richtlijn AS 6900 van toepassing. De inspectie richt zich op het direct of indirect bepalen van de kwaliteit van isolerende voorzieningen en daarmee samenhangende onderdelen van het werk.

Het type isolerende voorziening is voorgeschreven in de Regeling bodemkwaliteit en kan bestaan uit:

 • bentonietmat
 • laag zandbentonietpolymeergel
 • HDPE-folie
 • vloeistofdichte wegverharding of vloer of;
 • vloeistofdichte bebouwing inclusief randbalken.

De samenhangende onderdelen van het werk zijn onder meer:

 • laag onder de IBC-bouwstof
 • steunlaag/fundering van de isolerende voorziening
 • diffusie-remmende laag
 • voorzieningen voor drainage en wateropvang en -afvoer
 • deklaag
 • geotechnische constructies
 • constructies die invloed kunnen hebben op de stabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de isolerende voorziening
 • monitoringsvoorzieningen.

protocol 6901 Aanleg
In dit protocol wordt beschreven op welke wijze en op welke onderdelen en aspecten een inspectie bij de aanleg van een IBC-werk moet worden uitgevoerd. Het principe van de inspectiemethode is een combinatie van visuele inspectie en uitvoeren van onderzoek en proeven. De inspectie bij aanleg van het werk richt zich op alle onderdelen die te maken hebben met de eisen die aan het functioneren van de isolerende voorzieningen worden gesteld.

protocol 6902 Gebruiksfase
In dit protocol wordt beschreven op welke wijze een controle van de staat waarin het werk verkeert waarin IBC-bouwstof is toegepast moet worden uitgevoerd. Het principe van de controle is een visuele inspectie van het oppervlak van het werk op aspecten die een indicatie zijn van schade aan de isolerende voorziening. Als er dergelijke indicaties zijn, kan specifiek nader onderzoek nodig zijn. De controle van de staat van het werk richt zich op de delen die te maken hebben met de eisen die aan het functioneren van de isolerende voorzieningen worden gesteld.