Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Over SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

SIKB doet dit praktijkgericht en bottom-up. Onder meer door het verder helpen van 'best practices' en het bevorderen en verspreiden van kennis en kunde. Dat betekent werken met mensen en daarbij zijn communiceren en kennisuitwisseling van groot belang. 

Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van innovaties van proces en techniek. Bijvoorbeeld door het beschrijven van de nieuwe technieken in richtlijnen en het valideren van de prestaties, zodat die nieuwe technieken breed toepasbaar worden. Ook verstrekt SIKB informatie over de toepassingsmogelijkheden.

Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd.

SIKB is lid van de Vereniging van Schemabeheerders.

Klik hier voor interactieve pdf.

Kwaliteitsrichtlijnen scheppen duidelijkheid voor opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.