Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BodemBreed Academie

De Bodembreed Academie is een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomend) bodemprofessionals. Het is een centrale plek waar praktijkkennis en expertise over bodem en ondergrond op eigentijdse wijze kunnen worden gebundeld en gedeeld. Gebruikers van het platform bepalen zelf wat, wanneer en hoe zij willen leren. Gebruik van het platform kan goed worden gecombineerd met andere leervormen, zoals praktijkdagen, bijeenkomsten of interne opleiding door een collega. De Bodembreed Academie is een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB en KOBO-HO. Meer informatie is te vinden op www.bodembreedacademie.nl.

Voor informatie over examens voor deskundig inspecteur bodembeschermende voorziening en/of milieukundig begeleider, die voorheen onder de noemer Bodembreed Academie werden aangeboden, verwijzen wij naar examens BBA.