Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Archeologie

(Peildatum: 1 januari 2024)

De activiteiten (onder andere onderhoud van de KNA) worden gedekt door een bijdrage van het ministerie van OCW en uit diverse bijdragen van overheden en bedrijven die betrokken zijn bij de archeologie. Vanaf 1 juli 2016 is er ook de mogelijkheid van certificatie van bedrijven en overheden en registratie van actoren. Voor abonnementen op software ten behoeve van het gebruik van de pakbon (OS17), zie Datastandaarden.

Jaarlijkse afdracht certificaathouders

De jaarlijkse afdracht aan SIKB van een gecertificeerde organisatie bedraagt € 279,-- (excl. BTW) en wordt geheven per vestiging.

Jaarlijkse afdracht door certificerende instellingen

Ook een certificerende instelling die certificeert op basis van BRL SIKB 4000 betaalt een bijdrage in het beheer. De jaarlijkse bijdrage is € 960,-- (excl. BTW)

Registratiekosten actor

De registratiekosten bedragen € 17,75 per jaar, in een keer te voldoen voor een periode van vier jaar (dus € 71,--) (bedragen excl. BTW). Het bedrag is per persoon, ongeacht het aantal actor-statussen.

Jaarlijkse afdracht toetsende instelling

De jaarlijkse afdracht voor een instelling die actoren toetst bedraagt € 300,-- (excl. BTW). Deze bijdrage is niet verschuldigd als de toetsende instelling tevens een overeenkomst certificerende instelling heeft.

Provincies

De bijdrage van provincies bedraagt € 2.000,-- per provincie per jaar (excl. BTW).

Gerelateerd