Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Programmabureau

Het Programmabureau ondersteunt het netwerk door dagelijkse werkzaamheden te verzorgen. Het is de smeerolie van en het contactpunt voor SIKB. Concrete taken zijn

 • het opstellen van het jaarprogramma
 • het co√∂rdineren en uitvoeren van de projecten
 • het verzorgen van de communicatie naar belanghebbenden over (wijzigingen in) documenten en andere zaken
 • organisatie van vergaderingen van de diverse gremia binnen SIKB


Medewerkers programmabureau

 • Henk Koster


Directeur
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-54245158

 • Arthur de Groof


Programmasecretaris Landbodems
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-51150696

 • Sonja Kooiman


Programmasecretaris Water
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-42659301

 • Annelies de Graaf


Programmamedewerker Bodem
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-42980676

 • Esther Wieringa


Programmasecretaris Archeologie
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-22064928

 • Roeland Heuff

Programmasecretaris Datastandaarden
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-22199809

 • Jelle de Boer


Secretaris Advieskamers / Programmamedewerker Grondstromen
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-50251786

 • Jordi Verkade

Programmasecretaris Bodembescherming en Tankinstallaties
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-55476415

 • Theo van Oeffelt

Communicatie adviseur
E-mail info@sikb.nl
Telefoon 06-10919495

 • Monique Kielliger


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Tanja van Scherrenburg


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450