Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Programmabureau

Het Programmabureau ondersteunt het netwerk door dagelijkse werkzaamheden te verzorgen. Het is de smeerolie van en het contactpunt voor SIKB. Concrete taken zijn

 • het opstellen van het jaarprogramma
 • het coƶrdineren en uitvoeren van de projecten
 • het verzorgen van de communicatie naar belanghebbenden over (wijzigingen in) documenten en andere zaken
 • organisatie van vergaderingen van de diverse gremia binnen SIKB

Medewerkers programmabureau

 • Henk Koster


Directeur
E-mail Henk.Koster@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Arthur de Groof


Programmasecretaris Landbodems
E-mail Arthur.deGroof@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Sonja Kooiman


Programmasecretaris Water
E-mail Sonja.Kooiman@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Annelies de Graaf


Programmamedewerker Bodem
E-mail Annelies.deGraaf@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Esther Wieringa


Programmasecretaris Archeologie
E-mail Esther.Wieringa@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Roeland Heuff

Programmasecretaris Datastandaarden
E-mail Roeland.Heuff@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Jelle de Boer


Secretaris Advieskamers / Programmamedewerker Grondstromen
E-mail Jelle.deboer@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Jordi Verkade

Programmasecretaris Bodembescherming en Tankinstallaties
E-mail Jordi.Verkade@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Theo van Oeffelt

Communicatie adviseur
E-mail Theo.vanOeffelt@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Karin Sant

Ondersteunend Programmasecretaris Landbodems
E-mail Karin.Sant@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Ernst-Jan Luik


Administratie
E-mail administratie@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Monique Kielliger


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450

 • Tanja van Scherrenburg


Management assistente
E-mail secretariaat@sikb.nl
Telefoon 085-4862450