Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CI-overleg Bodembeheer

Certificatie-instellingen zijn de toezichthouders binnen een certificatieschema. Zij voeren audits uit bij gecertificeerde organisaties. Daarbij leggen ze tekortkomingen vast en leggen zij zo nodig sancties op. Deze sancties variëren van eisen tot verbetering, met controle na een korte periode, tot het opschorten en intrekken van een certificaat. Maar als alles gaat zoals het moet is de certificatie-instelling ook degene die het certificaat afgeeft. Alleen certificatie-instellingen met een overeenkomst met SIKB op het gebied van bodembeheer mogen certificaten afgeven op basis van de beoordelingsrichtlijnen in beheer van het CCvD Bodembeheer. De certificatie-instellingen in onderstaand overzicht hebben een dergelijke overeenkomst met SIKB.

Vier tot vijf maal per jaar vindt er overleg plaats met de deelnemende certificatie-instellingen. RWS Leefomgeving/Bodem+ is ook in dit overleg vertegenwoordigd, vooral om de afstemming tussen certificatie en de erkenningen en de afstemming tussen certificatie en de regelgeving te borgen.

De voorzitter van het CI-overleg bodembeheer is Jelle de Boer. Aan het CI-overleg bodembeheer nemen deel:

OrganisatieContactpersoonE-mailadres
Programmabureau SIKBJelle de Boerjelle.deboer@sikb.nl
Aboma Certification
Wouter RielRiel@aboma.nl
EBN CertificationDante PresenzaDante.Presenza@ebncertification.nl
Kiwa NederlandJan Keijzerjan.keijzer@kiwa.nl
Normec NCKMarc Huigmarc.huig@normecgroup.com
Normec CertificationFerry BakkerFerry.Bakker@normecgroup.com
SGS INTRON CertificatieBas van Oosten bas.vanoosten@sgs.com
TUV Nederland QA Ruud Francissenrfrancissen@tuv-nord.com
RWS LeefomgevingManfred Beckman Laprémanfred.beckmanlapre@rws.nl