Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Expertise netwerk bodem en ondergrond

Het expertisenetwerk is een samenwerkingsverband van de organisaties RWS/Bodem+ , SIKB, Deltares, enTNO en zorgt voor meer samenhang en samenwerking in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond. Het doel van het expertisenetwerk is het bevorderen van de doorstroming kennis over bodem en ondergrond en kent drie aandachtsgebieden: Informatiecentrum, een aanbod van opleidingen en trainingen voor professionals, onderwijsprogramma, waarmee bodemkennis in het reguliere onderwijs wordt verankerd.

Meer informatie vindt u op de website van ExpertiseNetwerk Bodem en Ondergrond.