Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Financiering SIKB

Kwaliteitszorg is een eigen verantwoordelijkheid en een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het ontwikkelen en actueel houden van landelijk geldende afspraken over wat kwaliteit is, hoort daarbij. Uitgangspunt is daarom dat het opstellen en onderhouden van SIKB-documenten wordt betaald door degenen die gebruik maken van de SIKB-documenten. Dat zijn bedrijven en overheden. Dat zijn individuele certificaathouders (zij die gecertificeerd of geaccrediteerd zijn) en in SIKB participerende overheden. Ook de certificerende instellingen dragen bij in de financiering van de kosten.

Gerelateerd