Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Sleufloze technieken

Is het u ook al opgevallen dat de straat minder vaak dan vroeger wordt opgebroken? Dat komt onder meer doordat het graven van sleuven voor het leggen van kabels en leidingen in toenemende mate wordt vervangen door sleufloze technieken. Dit zijn in feite boringen die op een bepaald punt de grond in gaan en er op een ander punt weer uitkomen en daarmee dus voornamelijk horizontaal worden uitgevoerd.

Deze sleufloze technieken worden voortdurend verbeterd, maar er zijn ook knelpunten, vooral bij het vooronderzoek en op het vlak van kennis. Achtergrondinformatie over sleufloze technieken, de ontwikkelingen daarin en de knelpunten daarbij vindt u hier.

Diverse partijen in het SIKB-netwerk willen die knelpunten aanpakken. In eerste instantie door een project te starten dat we 'Minder hinder in de ondergrond' hebben genoemd. De initiatiefnemers van dit project, de opzet en looptijd en het budget van het project zijn weergegeven in de flyer van het project 'Minder hinder in de ondergrond'. Het project bestaat uit drie deelprojecten. Voor specifieke informatie over de deelprojecten volgt u de onderstaande links: