Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Overheid en Kwaliteit Bodem

Omgevingsdiensten, provincies en gemeenten wisselen kennis en ervaringen mbt kwaliteitszorg in de eigen organisatie uit via het Platform Overheid en Kwaliteit Bodem (POKB)

Gerelateerde onderwerpen