Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Haalbaarheid verkennen

Quick scan haalbaarheid bodemenergie

Om direct een beeld te krijgen van de haalbaarheid van een bodemenergiesysteem voor uw situatie, kunt u de WKO-tool gebruiken. 

De WKO-tool geeft u inzicht in:

  • de mogelijkheden en beperkingen voor een bodemenergiesysteem op uw locatie;
  • de verwachte energiebesparing;
  • de globale investeringskosten en terugverdienkosten.