Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodemonderzoek

Overzicht regelgeving op website voordatubegintmetsaneren.nl

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Voor die inspanning gelden regels. En vaak komt er meer bij kijken dan alleen regelgeving voor de bodemsanering zelf. De website voordatubegintmetsaneren.nl helpt u te bepalen welke regelgeving bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering nog meer kan spelen. De concrete situatie bepaalt natuurlijk wat van toepassing is. Op deze website vindt u een inventarisatie van de verplichtingen die kunnen samenhangen met het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering.