Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wettelijk kader

Het wettelijk kader: Besluit en Regeling bodemkwaliteit
De erkenningverplichting is wettelijk verankerd in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.De erkenningverplichting zelf is vastgelegd in art. 15 Bbk (Besluit bodemkwaliteit).

In art. 2.1, lid 1 en 2 onderdeel s Rbk (Regeling bodemkwaliteit) zijn de mechanische boringen waarover we het hier hebben gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is.

Art. 25 Bbk bepaalt dat normdocumenten van toepassing zijn, art. 2.7 en bijlage C Rbk wijzen aan welke normdocumenten dit zijn en ook welke versie daarvan van toepassing is. In categorie 19 zijn voor mechanische boringen BRL SIKB 2100 en protocol 2101 vermeld. Een volgens deze normdocumenten gecertificeerd boorbedrijf is dan ook verplicht om de daarin beschreven werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen uit de geldende versie van die normdocumenten.

Normdocumenten veranderen nogal eens, door voortschrijdend inzicht en door innovatie. Daar kunnen we binnen het wettelijk kader alleen wat mee als bijlage C Rbk dan ook naar de nieuwe versie van het normdocument verwijst. Daarom wijzigt deze bijlage periodiek, in de regel tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli.

De actuele versie van Besluit en Regeling bodemkwaliteit kunt u vinden op wetten.nl. Voer in het zoekveld "In de titel" het woord bodemkwaliteit in.