Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toelichting richtlijnen en protocollen

Hoe vind ik een document?

  • Gebruik de zoekfunctie (rechts boven) en type het document nummer of
  • Klik op een richtlijn bij Richtlijnen en protocollen.

Toelichting op documentnummers

- nummers van (beoordelings-)richtlijnen
Iedere richtlijn heeft een code met aan het einde twee of drie nullen.
Bijvoorbeeld: 1000 voor BRL 1000 monsterneming bij partijkeuringen; 2100 voor BRL 2100 Mechanische boringen; 8200 Bevoegd gezagtaken bodemenergie 

- nummers van protocollen en andere werkdocumenten
Protocollen en andere werkdocumenten (zoals een BUM of HUM) hebben een subnummer dat logisch volgt op het nummer van de richtlijn.
Bijvoorbeeld: protocol 1001 hoort bij BRL 1000; protocol 2101 hoort bij BRL SIKB 2100; BUM 8212 bij Richtlijn bevoegd gezagtaken bodemenergie.
 
- vindplaats
Protocollen en werkdocumenten vindt u op dezelfde webpagina als de richtlijn waar het volgens het subnummer bij hoort.
Bijvoorbeeld: protocol 1001 vindt u op dezelfde pagina als BRL 1000.

Begrippen
Een korte toelichting op termen als certificatie, accreditatie, BRL en dergelijke vindt u onder begrippen.