Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Technieken voor mechanisch boren

Onderstaand een overzicht van gebruikte methoden voor mechanisch boren. Een korte beschrijving van de werking van de genoemde technieken staat in bijlage 2 van protocol 2101

Pulsboring

Verbuisd boorsysteem waarbij het boorteam de grond met een puls aan een lier uit het boorgat verwijdert.

Spuitboring (ongecontroleerd)

Het boorteam spuit door een waterstraal met een slang of een spuitlans het bodemmateriaal vóór de spuitkop los en het losgespoten materiaal komt door de waterdruk via het boorgat naar het maaiveld.
Nadeel van deze boormethode is dat niet precies kan worden vastgesteld hoeveel afdichtingsmateriaal nodig is om doorboorde afsluitende lagen weer af te dichten. Daarom is het toepassen van deze boortechniek niet toegestaan bij de uitvoering van mechanische boringen die binnen de reikwijdte van BRL SIKB 2100 vallen.

Spoelboring (straightflush)

Een roterend onverbuisd boorsysteem, waarbij de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat het boorgat in stand houdt. Het werkwater gaat door de holle boorbuis naar beneden, het losgeboorde materiaal komt tussen boorstang en boorgatwand langzaam naar boven. Door uitzakking van de grove fractie kan geen goede boorbeschrijving worden gemaakt.

Zuigboring met of zonder luchtlift (reverse-circulation)

Roterend onverbuisd boorsysteem, waarbij de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat het boorgat in stand houdt. Het losgeboorde materiaal komt via de holle boorbuis snel naar boven.

Counterflushboring

Roterend verbuisd boorsysteem met dubbelwandige boorbuizen voor boringen van 150 mm diameter en maximaal 80 meter diepte.

Avegaarboring

Met een avegaarboor, die bestaat uit een zware stang omwonden door een brede spiraal, kan het boorteam in cohesieve gronden en in zanden boven en onder de grondwaterspiegel boren tot ongeveer 30 meter diepte.

Holle avegaarboring

Als een avegaarboring, waarbij de centrale stang hol is en aan de onderzijde voorzien van een losse punt, die al of niet uitneembaar is. De holle buis geeft de mogelijkheid tot het steken van ongestoorde kernen of het plaatsen van een peilbuis.

Kernboring

Roterend verbuisd boorsysteem met een losse stilstaande kernvangbuis, waarin de boorkern (monster) wordt opgevangen.

Wegdrukbare systemen

Systemen die doorgaans met een hydraulische pers en een zwaar voertuig in de grond worden gedrukt. Typen: slagboring, sonische boring, roterend sonische boring.