Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wijzigingen door Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in werking. Tegelijkertijd wordt dan ook de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) van kracht. Deze regelgeving heeft invloed op veel van de SIKB-richtlijnen en onderliggende protocollen. SIKB heeft deze documenten dan ook gewijzigd om aan te blijven sluiten op de wet- en regelgeving. Aan de hand van eerder gepubliceerde (voor)publicaties op de SIKB-site heeft u zich daar al op kunnen voorbereiden.

Wat er precies wijzigt is opgenomen in factsheets. Daarin worden de belangrijkste – procedurele – zaken ten aanzien van versiebeheer en ten aanzien van omzetting van certificaten, erkenningen en registraties op een rijtje gezet. De factsheets zijn te vinden bij de betreffende richtlijnen.