Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Archeologie

Centraal College van Deskundigen Archeologie

Het CCvD Archeologie draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van de kwaliteitsnormen voor bedrijfsleven en overheid met betrekking tot archeologie. Het betreft de certificeringsrichtlijn BRL SIKB 4000, de bijbehorende protocollen (de werkdocumenten die zijn vervat in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie - KNA), alsmede de Actorregistratie Archeologie. De KNA kent een aantal protocollen voor archeologie op de droge bodem (KNA Landbodem) en een deel voor de bodem onder water en maritieme archeologie (KNA waterbodems). Daarnaast zijn er aanvullende documenten zoals KNA-Leidraden.

Patrick van Domburg (voorzitter CCvD Archeologie)

Het doel van het CCvD is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het (juiste) gebruik. De belanghebbende partijen binnen de Nederlandse archeologie zijn in hoofdlijnen de volgende: opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en adviseurs (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie en certificerende instellingen).

De certificerende instellingen verzorgen het privaat toezicht op de naleving, De Erfgoedinspectie verzorgt op grond van de Erfgoedwet het publieke toezicht op het juist functioneren van diverse wettelijke bepalingen en het systeem van certificering. De toetsende instellingen verzorgen de toetsing voor de actorregistratie. Het CCvD Archeologie is opgericht in 2004 ter opvolging van het toenmalige CvAK (College voor de Archeologische Kwaliteit).

De taak, werkwijze en samenstelling van het CCvD zijn beschreven in het reglement en de activiteiten in het jaarprogramma. Gemiddeld komt het CCvD vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij esther.wieringa@sikb.nl indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

De vergaderingen in 2024 zijn op: 27 maart, 19 juni, 23 september en 11 december.

Verslagen vergaderingen CCvD Archeologie

27 maart 2024 (aangepast concept verslag)
13 december 2023 (aangepast concept verslag)
25 september 2023 (vastgesteld verslag)
21 juni 2023 (vastgesteld verslag)
29 maart 2023 (concept verslag)
12 december 2022 (Vastgesteld verslag)
5 oktober 2022 (vastgesteld verslag)
14 maart 2022 (concept verslag)
13 december 2021 (vastgesteld verslag)
6 oktober 2021 (vastgesteld verslag)
9 juni 2021 (vastgesteld verslag)
15 maart 2021 (vastgesteld verslag)
8 februari 2021 (vastgesteld verslag)
14 december 2020 (vastgesteld verslag)
10 juni 2020 (vastgesteld verslag)
16 maart 2020 (vergadering vanwege corona geannuleerd) 
24 februari 2020 (vastgesteld verslag)
9 december 2019 (vastgesteld verslag)
21 oktober 2019 (vastgesteld verslag)
17 juni 2019 (aangepast concept verslag)
18 maart 2019 (vastgesteld verslag)

Klik hier voor eerdere verslagen van CCvD Archeologie (2014 - 2018).

Brieven CCvD Archeologie

Brief aan de Staatsecretaris nav het rapport van de RvC Archeologie december 2023 
Brief aan de Staatssecretaris nav het rapport van de RvC Archeologie bij de tijd juni 2022

Samenstelling CCvD Archeologie

De voorzitter van het CCvD Archeologie is Patrick van Domburg.
Onderstaand vindt u de leden van het CCvD en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs en de secretaris hebben geen stemrecht.


Het CCvD Archeologie (op de foto mist Eli Gehasse, RWS)

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Patrick van DomburgGemeente IJsselstein
Secretaris  Esther WieringaSIKB-programmabureau
LedenBedrijven, m.n. opgravingenNVAOHenk van der VeldeArcheologisch Diensten Centrum

Bedrijven, m.n. opgravingen NVAOFloris van OosterhoutArcadis

Bedrijven, m.n. adviseurs VOiAHans KoopmanschapAntea Group

Bedrijven, m.n. specialismenVOiAJeroen FlammanVestigia

Opdrachtgevende overheidRWSEli GehasseMin. I&M (RWS -VWL)

Opdrachtgevende overheidUvWHarrie Winteraeken/John JansenWaterschap Limburg/Waterschap Aa en Maas

Opdrachtgevend bedrijfslevenNEPROMMartijn van GelderenBouwfonds

Provincies IPO/IWCSuzanne Wentink/Sigrid van RoodeProvincie Overijssel/Provincie Gelderland

GemeentenVNGHuib Jan van OortOD Rivierenland

GemeentenCGABart VermeulenGemeente Deventer 

UniversiteitenArchonArno VerhoevenUvA

Adviseur college (rijksbeleid)RCEBjörn SmitOCW

Adviseur college (rijkstoezicht)ErfgoedinspectieBerta BuurmanOCW

Adviseur college (beroepsvereniging)BAP/SAMPLKinie EsserArcheoplan-Eco

Adviseur college (onderwijs)SaxionFemke TomasSaxion

Adviseur college (namens CI-TI)
Dan VisNORMEC