Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Raad van Accreditatie

De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) te Utrecht beoordeelt certificerende instellingen (en anderen zoals laboratoria en inspectie-instellingen) op hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Dat gebeurt op vele gebieden: van bouw en milieu, handel en industrie, landbouw en voedselveiligheid tot aan de gezondheidszorg. De RvA werkt op basis van de Wet Aanwijzing Nationale Accreditatie Organisatie (Wanai).

De taken van de RvA binnen het werkgebied van SIKB betreffen:

  • Het accrediteren van certificerende instellingen
    Een certificerende instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Hiertoe moet de certificerende instelling zich vooraf (per beoordelingsrichtlijn) accrediteren. Certificerende instellingen in de archeologie moeten volgens de Erfgoedwet uiterlijk 1 juli 2018 hun accreditatie behaald hebben.
  • Het accrediteren van laboratoria, inspecteurs en anderen
    De Raad voor Accreditatie houdt toezicht op activiteiten van laboratoria (AS 3000 en AP04), inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen en geaccrediteerd veldwerk ( AS 1000 en AS 2000).

Gerelateerde onderwerpen