Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Dendrochronologie

Dendrochronologie is de studie van het groeigedrag van bomen in de tijd. In Nederland wordt dendrochronologisch onderzoek voor het cultureel erfgoed door diverse ondernemingen en onderzoekers in binnen- en buitenland uitgevoerd. Het is belangrijk dat dit onderzoek goed wordt uitgevoerd. Hier vindt u meer praktische informatie om u daarmee op weg te helpen. 

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere klimaat en landschap te reconstrueren. Zulk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor archeologen, maar ook voor restauratoren, historisch geografen, bouwhistorici, kerkbeheerders, historici, kunsthandelaren en anderen. Dendrochronologie is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek die er is. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over de bewoningsgeschiedenis, de sociale economie, het klimaat en houttechnologie, en het historische landschap en het gebruik daarvan. 

Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed. Belangrijk onderdeel van dendrochronologisch onderzoek is het ontwikkelen van referentiekalenders op basis van nieuwe meetdata. Door voortschrijdend inzicht komt het regelmatig voor dat hout, dat eerder als ‘ondateerbaar’ werd bestempeld, alsnog kon worden gedateerd.

Handreikingen

Het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen ontwikkelde de handleiding Dendrochronologie en Erfgoedonderzoek

Voor opdrachtgevers van dendrochronologisch onderzoek is een betrouwbaar eindresultaat essentieel. Dit bereikt u door samen te werken met een dendrochronoloog die werkt volgens de internationaal ontwikkelde richtlijn Dendrochronological Data in Archaeology: A Guide to Good Practice

In oktober organiseert SIKB samen met de stichting ERM en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een multidisciplinaire bijeenkomst Dendrochronologie.