Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

CCvD en AC Bodembescherming

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en Accreditatiecollege (AC) Bodembescherming beheren normatieve documenten op het gebied van bodembescherming (vloeren, tanks en leidingen, IBC-werken, spoelbassins voor bloembollen). Het CCvD en AC vergaderen gezamenlijk. Het College stelt deze documenten vast en besluit over tijdige actualisatie.Het College heeft ter ondersteuning een aantal permanente commissies ingesteld (periodiek overleg inspectie-instellingen voor vloeren, voor tanks en voor IBC-werken).

Het doel van het College is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het (juiste) gebruik.

Het College heeft een Reglement CCvD en AC Bodembescherming
waarin taak, samenstelling en werkwijze zijn beschreven.Gemiddeld komt het College drie keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij Jordi Verkade indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Samenstelling CCvD/AC Bodembescherming

De voorzitter van het CCvD / AC Bodembescherming is Theo Edelman. Onderstaand vindt u de leden van het College en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs en de secretaris hebben geen stemrecht.

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Theo Edelman BAE
Secretaris  Jordi VerkadeSIKB-bureau
LedenUitvoerend bedrijfslevenNIBVStephan RomersEcocare

Uitvoerend bedrijfsleven BRL SIKB 7700NIBVArend van de PolTrisoplast

Uitvoerend bedrijfsleven BRL SIKB 7700NIBVEdwin KleinsmitAntea Group

OverheidMinisterie I&W Kees JonkerRWS-WVL

OverheidGemeenten/omgevingsdienstenGerard BruinsmaOD Noordzeekanaalgebied

OverheidGemeenten/omgevingsdienstenMartin OrselOD IJsselland

Opdrachtgevend bedrijfslevenNOVEWim SchoutenNOVE

Inspectie-instellingen AS 6900 ODI/VDVMarc Bergijk 
ABV Haukes

Inspectie-instellingen AS 6700 ODI/VDVPieter TienstraECO Inspections

Inspectie-instellingen AS 6700 ODI/VDVGerard Groot KoerkampContrAll

Inspectie-instellingen AS 6800 ODI/VDVMarcel StruisKiwa Inspecta

Uitvoerend bedrijfsleven tanks VTIFloris KlinkReehorst

Adviseur college (CI)NVCi 
Bas van OostenSGS Intron

Adviseur college (CI)NVCi 
Annemieke van der VeldenKiwa Certificatie


Het CCvD / AC Bodembescherming na de vergadering van 30 oktober 2014.

Verslagen vergaderingen CCvD en AC Bodembescherming

Klik hier voor eerdere verslagen van het CCvD en AC Bodembescherming (2014-2008)