Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Camera's en robots

Ondergrondse tanks worden op grond van het Activiteitenbesluit iedere 15 of 20 jaar geïnspecteerd op bijvoorbeeld beschadigingen, lekkage en corrosie – belangrijk om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen. De tank wordt leeg gehaald en schoon gemaakt, waarna een inspecteur de binnenkant van de tank nauwkeurig onderzoekt. Kan de tank nog een periode mee dan wordt hij goedgekeurd, is de tank beschadigd dan wordt hij afgekeurd. De richtlijn die hij daarbij wordt gebruikt, is de AS 6800 Controle en keuring van tank(opslag)installaties.

Uiteraard volgt deze richtlijn de technische ontwikkelingen op de voet. Bij nieuwe technieken is altijd de vraag: biedt dit mogelijkheden voor ook ‘onze tak van sport’?

Praktijkonderzoek 'Camera-inspecties bij gecoate tanks'

In de periode 2010-2011 is onderzocht of het mogelijk is om tanks inwendig te inspecteren zonder die te betreden. Doel is vermindering van Arbo-risico's. Uit praktijkonderzoek en vergelijking met reguliere inspecties blijkt dat het mogelijk is om gecoate tanks inwendig betrouwbaar te inspecteren met behulp van een camera. Een beschadiging van de coating is met een camera betrouwbaar waar te nemen. Omdat een 100% inwendige coating sinds 1996 mogelijk is, voldoen veel tanks al aan die randvoorwaarde.

SIKB heeft zich ingezet om de toepassing van deze techniek op grotere schaal mogelijk te maken. De techniek is door het CCvD / AC Bodembescherming goedgekeurd en sinds 2012 in de AS 6800 opgenomen. Meer informatie

Praktijkonderzoek 'Robot-inspecties bij niet-gecoate tanks'

Het CCvD / AC Bodembescherming heeft in 2016 besloten om in een praktijkonderzoek te laten onderzoeken of robot-inspecties ook bij ongecoate, stalen tanks tot een betrouwbaar inspectieresultaat leiden. Doel is om tankinspecties te kunnen uitvoeren zonder de tank te betreden.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SIKB in 2016 - 2017. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde robot die is uitgerust met diverse apparatuur. De resultaten van de robot-inspectie zijn vergeleken met de resultaten van een reguliere inspectie. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat robot-inspecties bij ongecoate stalen tanks nog niet tot een betrouwbaar inspectieresultaat leiden. Het blijkt niet goed mogelijk om de corrosie plekken te vinden, te meten en die meting betrouwbaar te laten zijn.
Om die reden is deze techniek niet opgenomen in de AS 6800.

Gerelateerde onderwerpen