Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Explosieven-opsporing

Gemeenten zijn zowel verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid als voor de archeologie. Hoe te handelen als een gemeente te maken krijgt met archeologie én met explosieven-opsporing in een en hetzelfde gebied?

Belang van afstemmen OCE-onderzoek en archeologisch onderzoek

Archeologie en het opsporen van explosieven (OCE-onderzoek) blijken in de manier van werken veel met elkaar gemeen te hebben. Het kan dus efficiënt zijn om de benodigde onderzoeken tegelijk uit te voeren. Ook voor het veilig uitvoeren van archeologisch onderzoek en om ongevallen te voorkomen is afstemming tussen OCE en archeologie van belang.

Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing

In de Handreiking Samenloop archeologie en explosieven-opsporing worden de belangrijkste aspecten op een rijtje gezet en wordt toegelicht op welke manier beide onderzoeken afgestemd en gelijktijdig kunnen plaatsvinden. De Handreiking bevat ook een checklist voor gecombineerd onderzoek:

  • bij het vooronderzoek / bureau-onderzoek;
  • bij de voorbereiding van het veldwerk.