Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificaathouders archeologie

Sinds 1 juli 2016 moeten uitvoerders van archeologische werkzaamheden beschikken over een certificaat voor die werkzaamheden. Dat is geregeld in de Erfgoedwet.

Gecertificeerde bedrijven per protocol

Protocol Bedrijven (klik voor instelling)
BRL 4000 Archeologie 
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisenregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoekregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems)registratie via SIKB
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodemsregistratie via SIKB
BRL 4000 - 4010 Depotbeheerregistratie via SIKB