Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wet- en regelgeving

Opdrachtgever

De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (en Activiteitenregeling) of de milieu-eisen van de Omgevingsvergunning.

Bij de aanleg van werken met een IBC-bouwstof is volgens het Besluit Bodemkwaliteit een beoordeling van het ontwerp door de Advieskamer Bodembescherming vereist.

Aannemer of inspecteur

Voor een aantal werkzaamheden die een aannemer of inspecteur in het kader van bodembescherming verricht, is een erkenning van de minister van I&M verplicht. Deze zgn. erkenningsregeling (ook wel KWALIBO-regeling genoemd) staat in het Besluit bodemkwaliteit (en Regeling bodemkwaliteit).

Meer informatie vindt u in het linkermenu en op bodembescherming.nl