Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Logo's en keurmerken

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken naar anderen. Dit kan met het gebruik van een logo van het keurmerk op het geleverde product of drukwerk. SIKB-richtlijnen maken gebruik van verschillende logo's. :

1.Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB

Dit logo wordt gebruikt bij:

 • certificatie bodembescherming (BRL 7700).

Het wordt ook gebruikt bij:

 • certificatie bodembeheer (BRL 1000, BRL 2000, BRL 2100, BRL 6000, BRL 7000,
  BRL 7500);
 • accreditatie bodembeheer (AS 1000, AS 2000, AP04 en AS 3000);

2.Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (inspectie)


Dit logo wordt gebruikt bij:

 • inspectie bodembeschermende voorzieningen (AS 6700);
 • inspectie van ondergrondse opslagtanks (AS 6800);
 • Inspectie Werk met IBC-bouwstof (AS 6900).

N.B. Tevens worden onderstaande logo's en keurmerken door SIKB gehanteerd:

3.Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (zonder accreditatie)


Dit logo wordt gebruikt bij richtlijnen die (nog) niet door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd zijn:

 • certificatie van uitwisselingssoftware bodemgegevens (BRL 0100);
 • certificatie Triade veldwerk (BRL 2300);
 • certificatie archeologie (BRL 4000);
 • certificatie bodemenergieinstallaties (BRL 11000);
 • certificatie tijdelijke grondwaterbemaling (BRL 12000).

4.Logo KOMO

Dit logo wordt alleen gebruikt bij de certificatie van grond voor civieltechnische toepassingen (BRL 9335, protocol 9).

5.Logo NL-Bsb

Dit logo wordt gebruikt bij de certificatie voor grondproducten voor milieu-eisen (BRL9335, protocollen 1, 2 en 4). NB dit logo wordt (naar verwachting in 2018) vervangen door het logo dat onder 1 vermeld is.