Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodemonderzoek

De bodem heeft veel kenmerken en daarom bestaan er ook veel verschillende typen bodemonderzoek. Te verwachten is dat het huidige beleid en de op handen zijnde wijzigingen in de regelgeving dit goed zichtbaar zullen maken. De ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en van de aanstaande Omgevingswet en Aanvullingswet Bodem lijken dit in elk geval na te streven.

Eind 2016 is een project gestart om te komen tot een richtlijn voor nieuwe onderzoeksvragen en -strategieën op het gebied van bodem. Doel is het concretiseren van de ambities van de Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en de Omgevingswet, en dat op een moderne en kosten-efficiënte manier: met gebruikmaking van on site screeningstechnieken. De sector is met dit project op weg naar het bodemonderzoek van de toekomst. Een hele uitdaging: qua inhoud (hebben we voldoende kennis?) en qua proces (kunnen we dit samen organiseren?).

Tot op heden heeft vooral onderzoek naar verontreiniging in de bodem veel aandacht.
Onderzoek naar verontreiniging in de bodem valt uiteen in:

  • onderzoek van (eventuele) verontreiniging in bodem en/of grondwater noemen we milieuhygiënisch bodemonderzoek.
  • onderzoek van (eventuele) verontreiniging in de waterbodem vindt u in het onderdeel Waterbodembeheer.
  • keuring van partijen grond of bouwstoffen vraagt een specifieke aanpak. Meer hierover vindt u in het onderdeel Grond en bouwstoffen.