Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Register beoordeelde alternatieve werkwijzen

In dit Register leggen we de kerngegevens vast van de tot op heden beoordeelde alternatieve werkwijzen. Bij het raadplegen van dit Register zijn de volgende punten van belang:

  • de procedure voor alternatieve werkwijzen biedt de mogelijkheid om innovatieve technieken binnen de erkenning toe te passen. Omdat die technieken doorgaans nog niet breed zijn gevalideerd zijn verzoeken om een alternatieve werkwijze te mogen toepassen eenmalig en projectgebonden. Beoordeling van de verzoeken vindt dan ook plaats tegen specifieke project-omstandigheden en is niet zonder meer te generaliseren naar andere projecten. Het toepassen van een alternatieve werkwijze uit onderstaand register is derhalve alleen toegestaan nadat aan alle voorwaarden voor alternatieve werkwijzen is voldaan (zie de betreffende BRL). Dit betekent onder meer dat voor die toepassing toestemming is gegeven door het bevoegde gezag en de opdrachtgever, dat de alternatieve werkwijze voor die specifieke toepassing is beoordeeld door SIKB en dat de certificatie-instelling de mogelijkheid wordt geboden de uitvoering in het veld te beoordelen;
  • de beoordeling door SIKB kan alleen achterwege blijven als dezelfde certificaathouder onder identieke omstandigheden dezelfde reeds beoordeelde alternatieve werkwijze toepast. De voorwaarden aangaande toestemming bevoegd gezag en opdrachtgever, alsmede de mogelijkheid van beoordeling door de certificatie-instelling, blijven daarbij wel gehandhaafd.


Beoordeelde alternatieve werkwijzen

Via de links hieronder komt u in het Register van alternatieve werkwijzen. In dit Register zijn alleen de alternatieve werkwijzen opgenomen waarvoor zowel de opdrachtgever van de aanvrager als het betreffende bevoegde gezag hebben ingestemd met (eenmalige) toepassing en waarvoor SIKB de beoordelingscriteria heeft vastgesteld.