Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waterbodembeheer

Voor het uitvoeren van handelingen in de waterbodem, denk aan baggerwerken, gelden regels. Regels om een goede uitvoering van die handeling te borgen. Maar er komt meer kijken bij de uitvoering van een handeling in de waterbodem en de voorbereiding daarvan.
De website waterbodemwijzer.nl helpt u te bepalen welke regelgeving van toepassing is en aan welke andere zaken u moet denken.
Via richtlijnen waterbodembeheer vindt u informatie over SIKB-richtlijnen voor handelingen in de waterbodem die onder de erkenningsregeling Kwalibo vallen.