Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de erkenning: Besluit en Regeling bodemkwaliteit

De erkenningverplichting is wettelijk verankerd in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.De erkenningverplichting zelf is vastgelegd in art. 15 Bbk (Besluit bodemkwaliteit).

In art. 2.1, lid 1 en 2 onderdeel l Rbk (Regeling bodemkwaliteit) is het veldwerk waarover we het hier hebben gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. Voor de analyses is dit onderdeel d.

Art. 25 Bbk bepaalt dat normdocumenten van toepassing zijn, art. 2.7 en bijlage C Rbk wijzen aan welke normdocumenten dit zijn en ook welke versie daarvan van toepassing is. Een volgens de betreffende normdocumenten gecertificeerde of geaccrediteerde organisatie is dan ook verplicht om de daarin beschreven werkzaamheden uit te voeren volgens de eisen uit de geldende versie van die normdocumenten.

Normdocumenten veranderen nogal eens, door voortschrijdend inzicht en door innovatie. Daar kunnen we binnen het wettelijk kader alleen wat mee als bijlage C Rbk dan ook naar de nieuwe versie van het normdocument verwijst. Daarom wijzigt deze bijlage periodiek, in de regel tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli.

De actuele versie van Besluit en Regeling bodemkwaliteit kunt u vinden op wetten.nl. Voer in het zoekveld "In de titel" het woord bodemkwaliteit in.