Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitwisselen digitale bodemgegevens

Gegevens uit bodemonderzoek worden in toenemende mate digitaal uitgewisseld. Dat levert veel efficiencyvoordeel op. Voor gegevens uit milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft SIKB een standaard uitwisselingsformaat ontwikkeld: Protocol 0101. Certificatie van software kan volgens richtlijn BRL 0100.

Uitgebreide informatie over datastandaarden vindt u hier.