Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Checklist Bbk toezicht

Met de Checklist Bbk-Toezicht (waterbeheer) (SIKB-code 8023) kunt u als waterbeheerder in het veld een eerste beoordeling maken van toepassingen van grond, bagger en bouwstoffen.

Alle toezichthouders met enige kennis van het Bbk (en in het bezit van een smartphone)  kunnen hiermee zelfstandig en snel de situatie ter plekke beoordelen. De applicatie is gebruiksvriendelijk. U vult een aantal gerichte vragen in en voor gebruikte vaktermen kunt u een toelichting opvragen.  Zowel bij een handhavingsbezoek naar aanleiding van een melding als bij een min of meer toevallige constatering is deze applicatie geschikt. 

Inhoud

De checklist bestaat uit drie stappen om tot een beoordeling van de veldsituatie te komen. Allereerst krijgt u als gebruiker een keuzevraag over de handhavingsactie op het telefoonscherm te zien: Was deze actie gepland naar aanleiding van een melding of was het min of meer toevallige constatering? Vervolgens kunnen gegevens over de locatie en het type toepassing worden ingevuld. Tot slot doorloopt u een aantal vragen met betrekking tot de feitelijke situatie en het handhavingspoor.

De beoordeling biedt u de basisinformatie om, terug op kantoor, een handhavingsrapport op te stellen. U kunt ook foto's en filmpjes toevoegen aan de beoordeling. De applicatie gaat nadrukkelijk niet in op concluderende vragen. De afweging of handhavend
opgetreden moet worden, dient apart gemaakt te worden en past daarom niet in een applicatie.

De checklist is beschikbaar in twee vormen:

  • als app, die benaderd kan worden via de smartphone of tablet.
    Ga hiervoor naar Play store (android) of de App store (iphone, ipad).
  • als website, ga naar www.sikb-bbkt.nl