Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplan

In 2023 geeft het jaarplan Bodembeheer de volgende invulling aan de drie programmalijnen voor 2022-2025:

1. Effectief en actueel stelsel

 • Vervolg van de inhoudelijke herziening van BRL SIKB 7500 (protocol 7510) en daaraan gerelateerd uitbreiding van BRL SIKB 9335 met een nieuw protocol
 • Vervolg inhoudelijke herziening van BRL SIKB 12000.
 • Vervolg modernisering AS 1000 en AS 2000.
 • Aanvulling van schema’s met eisen voor monstername/monsterconservering en analyses t.b.v. bodemonderzoek PFAS.
 • Herziening documenten voor sleufloze technieken.
 • Vervolg aanpassing van de instrumenten voor overheidstaken voor bodembeheer op de Omgevingswet, waarbij tevens naar behoefte vanuit de praktijk inhoudelijke actualisaties worden doorgevoerd.
 • Bijdrage door SIKB aan vervolgacties door I&W i.k.v. het Programma Versterking kwalibo-stelsel.

2. Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig

 • Toevoegen van bewezen on site meettechnieken aan protocollen voor bodemonderzoek, of als dat niet haalbaar blijkt, uitgeven van handreikingen, om de kwaliteit van de toepassing van deze meettechnieken bij milieuhygiënisch bodemonderzoek te borgen;
 • Ontwikkelen handreikingen voor opkomende probleem-stoffen (macro-plastics, verkenning voor micro-plastics, drugsafval).
 • In opdracht van het Ministerie van BZK zal SIKB in 2023 vervolg van de voorbereiding van de standaarden voor opnemen van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO (inclusief PFAS), als onderdeel van Fase 2 van de BRO.

3. Kennis op orde

 • Bijeenkomsten, bondige handreikingen en cursussen en ‘micro-learnigs’ gericht op borging uitvoeringskennis, zowel voor bestaande werkwijzen als voor wijzigingen daarin, bijvoorbeeld door wijzigingen in wetgeving (Omgevingswet) of werkvoorschriften.
  Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van online mogelijkheden voor kennisoverdracht en kennisdelen.

Klik hier voor het Jaarplan Bodembeheer 2023.