Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

REIT.nl

De website REIT.nl biedt ondernemers informatie over het installeren van opslagtanks.

Op deze website vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
⦁ De BRL SIKB 6800 (REIT-regeling).
⦁ Een portal ter beschikking voor de inzage van certificaten gerelateerd aan opslaginstallaties
⦁ Overzicht van certificaathouders. Certificaathouders kunnen voor diverse hoofdgebieden gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld voor bovengrondse opslag, ondergrondse opslag en chemische opslag. Tevens zijn er specialisaties waar u uw installateur op kunt selecteren.