Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

REIT.nl

De website REIT.nl biedt ondernemers informatie over het installeren van opslagtanks.

Op deze website vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

  • De BRL K 903 Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT).
  • Een portal ter beschikking voor de inzage van certificaten gerelateerd aan opslaginstallaties
  • Overzicht van certificaathouders. Certificaathouders kunnen voor diverse hoofdgebieden gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld voor bovengrondse opslag, ondergrondse opslag en chemische opslag. Tevens zijn er specialisaties waar u uw installateur op kunt selecteren.

De website zal de komende periode worden geactualiseerd in verband met de overdracht van de website en de BRL K903 door Kiwa aan SIKB.