Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

FAQ Bodem en Water

U vindt hieronder een selectie van veelgestelde vragen en antwoorden over over de kwaliteitsbewaking in het bodembeheer, het gebruik van beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen, de inzet van handhaving, et cetera.

FAQ Algemeen

Algemeen
Adviseren
Beschikken, toezien en handhaven (Normbladen 8001 en 8002 en HUM's)

FAQ Bodemonderzoek

Veldwerk (BRL en AS SIKB 2000)
Monsters nemen voor partijkeuringen (BRL en AS SIKB 1000)
Analyseren monsters in laboratorium (AP04 en AS 3000)

FAQ Bodemsanering

Milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000)
Uitvoering bodemsanering (BRL SIKB 7000)

FAQ Waterbodembeheer

FAQ Grond en bouwstoffen

Bewerken verontreinigde grond en bagger (BRL SIKB 7500)
Kwalificeren grond (BRL 9335)
Milieuhygiënische verklaringen

FAQ Bodemenergie

Earth Energy Designer

FAQ Mechanisch boren

Mechanisch boren (BRL SIKB 2100)

FAQ Bronbemaling

FAQ Sleufloze technieken