Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Rollen in de uitvoering

Betrokkenen bij de uitvoering

Bij de uitvoering van de bodemsanering zijn verschillende personen betrokken:

  • directievoerder. Aan deze persoon zijn geen eisen gesteld;
  • milieukundige begeleider / verificatie. Deze persoon moet altijd onafhankelijk van opdrachtgever en aannemer functioneren (functiescheiding); 
  • milieukundige begeleider / processturing. Deze persoon wordt soms door een adviesbureau en soms door een aannemer geleverd;
  • kwaliteitsverantwoordelijke persoon bij de uitvoering (KVP). Deze persoon werkt bij de aannemer.

Welk protocol?

In onderstaande tabel is het te gebruiken protocol per type saneringswerk vermeld


protocol voor milieukundige verificatieprotocol voor processturingprotocol voor uitvoering 
Grondverzet  (in den droge of in den natte)600160017001 
Tijdelijke uitname grond t.b.v. leggen kabels en leidingen600160017004 
Onttrekken grondwater 600160017001 
Verticale afdichting600160017001 
Gestimuleerde aerobe afbraak60026002 of 70027002 
Bodemluchtextractie60026002 of 70027001 
Persluchtinjectie60026002 of 70027001 
Geohydrologische isolatie (met horizontale drains of verticale bronnen)60026002 of 7002 7002
Waterwet-handeling of Waterbodemsanering600360037003