Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Werkwater

Een belangrijk voordeel van een mechanische boring is dat we hiermee vrij snel een gat in de bodem kunnen maken. De bodem is meestal nogal stug en het boormateriaal ook, dus om die snelheid mogelijk te maken is bij de meeste boortechnieken smeermiddel nodig. De boormeester brengt dit zogenoemde werkwater van bovenaf in. Soms blijft het in de bodem, maar meestal komt het ook weer, in een mengsel met het losgeboorde materiaal, naar boven. Het gebruik van werkwater kan een bron van verontreiniging zijn, zowel door het transport naar beneden als doordat er boven het maaiveld een mengsel overblijft dat verontreinigd kan zijn.

Het is duidelijk dat het gebruik van werkwater in de meeste gevallen nodig en nuttig is. Maar het moet wel met beleid gebeuren. Daarom is het gebruik van werkwater op verschillende manieren gereguleerd. Afhankelijk van het type boring zijn verschillende vergunningen nodig. Een aantal hiervan heeft te maken met de risico's van het gebruik van werkwater. Daarnaast biedt protocol 2101 een toetsingskader voor het gebruik van werkwater:

  • werkwater van drinkwaterkwaliteit mag altijd worden gebruikt;
  • als dat niet mogelijk is mag werkwater worden betrokken uit een put, mits onderzoek uitwijst, of heeft uitgewezen, dat er geen verontreinigende stoffen in zijn aangetroffen;
  • in sommige gevallen mag ook oppervlaktewater worden gebruikt, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Meer informatie hierover in eis 14 van protocol 2101.