Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Toezicht en beoordelen

Platform Toezicht bodembeheer

Praktische kennis en uitvoering met betrekking tot toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem.
Klik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst en voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten.

BUM's

BUM staat voor BeoordelingsUitvoeringsMethode. Een BUM bevat een weergave van de wettelijke bepalingen voor een beoordeling, leidend tot een beschikking. De bepalingen zijn geordend volgens het werkproces en van toelichting voorzien.

HUM's

HUM staat voor HandhavingsUitvoeringsMethode. Een HUM bevat een weergave van de bepalingen waar een instantie toezicht op uitoefent. De bepalingen zijn geordend volgens het werkproces en van toelichting voorzien. Een HandhavingsUitvoeringsMethode (HUM) is een richtlijn voor het omgaan met meldingen, het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden. Er zijn HUM's voor toezicht op saneringen (HUM Wbb) en bodemenergie (HUM's Bodemenergie voor provinciale taken en voor gemeentelijke taken). De HUM's vindt u bij Richtlijnen en protocollen. Meer informatie is te vinden in het linkermenu.

Checklists

SIKB heeft twee digitale toezichttools ontwikkeld: de Checklist 8022 Beoordeling meldingen Bbk en de Checklist 8023 Bbk-Toezicht (waterbeheer). De Checklists vindt u bij Richtlijnen en protocollen. Meer informatie is te vinden in het linkermenu.

Essentiële eisen voor ILT-toezicht

Het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht' (SIKB-code 8821) bevat eisen uit bestaande documenten die onder de erkenningsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit vallen en zijn geselecteerd voor ILT-toezicht. Het document vormt de basis voor het ILT-toezicht op de documenten die onder de reikwijdte vallen. Meer informatie is te vinden in het linkermenu.

Gerelateerde onderwerpen