Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0102 archeologie

IT-standaard voor foutloze en efficiënte uitwisseling van archeologische gegevens

SIKB heeft in nauwe samenwerking met de archeologie-sector een datastandaard  ontwikkeld waarmee archeologische data tussen verschillende partijen op een eenduidige wijze kunnen worden uitgewisseld: de standaard SIKB0102. Het doel van de standaard is een foutloze uitwisseling van data. Daarnaast is ook de efficiencywinst van een standaard groot. De standaard bespaart veel tijd, omdat overtypen van data achterwege kan blijven. De standaard is vastgelegd in SIKB-protocol 0102. Kijk bij Richtlijnen en protocollen voor het protocol 0102 en andere formeel vastgestelde documenten.

Wat regelt de datastandaard SIKB0102?

Standaard SIKB0102 beschrijft de technische uitvoeringseisen voor uitwisseling van digitale gegevens van archeologische onderzoeken. De standaard beschrijft hiervoor:

  • Het gegevensmodel
    Bijvoorbeeld: de beschrijving welke gegevens via de standaard uitgewisseld kunnen worden. Naast de administratieve gegevens worden bijvoorbeeld ook de sporenlijsten, vondstenlijsten en dozenlijsten volgens de standaard uitgewisseld. 
  • Het format voor uitwisseling
    Bijvoorbeeld: archeologische perioden, spoor- en vondstgegevens worden conform het ABR beschreven.
  • Basisregels
    Bijvoorbeeld: welke velden verplicht zijn in te vullen; tot op welk detailniveau een spoor of vondst dient te zijn beschreven.

Eenvoudig digitaal uitwisselen van archeologische gegevens via XML-files

De archeologische gegevens worden uitgewisseld in het XML-uitwisselformaat (Extensible Markup Language). Het XML-formaat wordt wereldwijd gebruikt om gegevens gestructureerd digitaal uit te wisselen. Bedrijven en overheden kunnen in hun informatiesysteem XML-files aanmaken voor verzending naar derden, én XML-files van derden importeren.

SIKB0102 biedt een gestandaardiseerd XML-formaat voor de uitwisseling van archeologische gegevens. SIKB0102 kan als digitaal instrument geïntegreerd worden in de software van de deelnemende archeologische organisaties. De software van de organisatie die archeologische gegevens registreert en documenteert, kan de zogenaamde 'pakbon' exporteren conform de standaard SIKB0102. De ontvangende partij (depot, E-depot of Archis) kan met de eigen software deze pakbon inlezen en importeren in het eigen systeem.